خرید اسید فسفریک

فروش اسید فسفریک صنعتی ایرانی خرید اسید فسفریک ۸۵ درصد خوراکی صنعتی و آزمایشگاهی و خرید اسید فسفریک کشاورزی و سایر مواد شیمیایی و مواد اولیه کاربردی صنایع گوناگون همراه با مشاوره کارشناسان پاک آزما.
۰۲۱-۵۵۴۳۶۰۸۵
۰۹۱۹-۱۲۰۵۳۳۶
۰۹۱۰-۷۶۳۲۰۶۰