خرید پارافین

خرید پارافین برای مصارف صنعتی و خانگی ، فروش پارافین، خرید پارافین جامد، خرید پارافین مایع  و سایر مواد شیمیایی و مواد اولیه کاربردی صنایع مختلف همراه با مشاوره کارشناسان پاک آزما

۰۲۱-۵۵۴۳۶۰۸۵

۰۹۱۹-۱۲۰۵۳۳۶

۰۹۱۰-۷۶۳۲۰۶۰