خرید پروپیلن گلیکول

خرید پروپیلن گلیکول خوراکی ( MPG SKY KOREA) و قیمت فروش پروپیلن گلیکول کره ای و سایر مواد اولیه شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی.
۰۲۱۵۵۴۳۶۰۸۵
۰۹۱۹۱۲۰۵۳۳۶
۰۹۱۰۷۶۳۲۰۶۰