فروش پکتین

فروش پودر پکتین خوراکی و قیمت خرید پکتین خوراکی (غذایی) و سایر مواد شیمیایی و مواد اولیه کاربردی صنایع گوناگون، همراه با مشاوره کارشناسان پاک آزما.
۰۲۱-۵۵۴۳۶۰۸۵
۰۹۱۰-۷۶۳۲۰۶۰
۰۹۱۹-۱۲۰۵۳۳۶