فروش کلروفرم صنعتی و آزمایشگاهی

فروش کلروفرم صنعتی به عنوان چسب پلکسی گلاس و قیمت خرید کلروفرم ایرانی (چسب کلروفرم) و سایر مواد شیمیایی و مواد اولیه کاربردی صنایع گوناگون، همراه با مشاوره کارشناسان پاک آزما.
۰۲۱-۵۵۴۳۶۰۸۵

۰۹۱۹-۱۲۰۵۳۳۶

۰۹۱۰-۷۶۳۲۰۶۰